[HN] Thông báo OFFLINE chào năm mới

Discussion in 'In' started by ET, Dec 29, 2016.

 1. Guest

  Guest New member

  Hơi vội nên chốt nhanh 18h chiều mai tại Lương Sơn quán nhé, thân mời toàn thể chị em :cute:

  [​IMG]
   
 2. Chuột

  Chuột Member

 3. Naruto

  Naruto The Watcher

 4. Julio

  Julio New Member

  Lại lầu sanh quán :chan:
   
 5. Chuột

  Chuột Member

  off tất niên ở đâu giờ nhỉ moị người :think:
   
 6. Chuột

  Chuột Member

Verification:
reCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted

Share This Page