Chán vl, Việt Nam dừng chung kết cmnr

Discussion in 'In' started by viethungs, Dec 8, 2016.

 1. viethungs

  viethungs Member

  Chém thế thôi, chứ em là đứa ưa dâm dục, ghét thể thao, sáng ra thấy dân mạng đau buồn, mình cũng theo phòng trào vậy.

  Chuyện buồn gì rỗi cũng sẽ qua, chúng ta vẫn phải sống tiếp, anh em nhể.

  (Mà đm, bấm nút Smiles, chả thấy nỏ mở ra cái gì cả :'( )


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 2. Guest

  Guest New member

  Dù sao trận tối qua cũng có tí cảm xúc :ll:
   
 3. cuculumbu

  cuculumbu New Member

  2 quả bóng :maumui:
   
Verification:
reCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted

Share This Page