Smilies

Image Title Text
:((
:((
:((
:))
:))
:))
:D
:D
:D
=))
=))
=))
Oldman
:aaa:
Aaa
:aaa:
:battay:
Bắt tay
:battay:
:choc:
Chọc
:choc:
:cuoideu:
Cười đểu
:cuoideu:
:cut:
Cút
:cut:
:dadao:
Đả đảo
:dadao:
:tucqua:
Tức quá
:tucqua:
:meu:
Mếu
:meu:
:ngonan:
Ngon ăn
:ngonan:
:nhinkia:
Nhìn kìa
:nhinkia:
:nhoday:
Nhớ đấy
:nhoday:
:yeuroi:
Yêu rồi
:yeuroi:
:va:
Vả
:va:
:vocam:
Vô cảm
:vocam:
:votay:
Vỗ tay
:votay:
Lả lướt
:siu:
Siu
:siu:
:dapdau:
Đập đầu
:dapdau:
:nhai:
Nhai
:nhai:
:dam:
Đâm
:dam:
:laluot:
Lả lướt
:laluot:
:xoay:
Xoáy
:xoay:
:nghenhac:
Nhạc
:nghenhac:
:quyettam:
Quyết tâm
:quyettam:
:ngu:
Ngủ
:ngu:
:bop:
Bóp cổ
:bop:
Thỏ tự kỷ
:so1:
Số 1
:so1:
:thuocla:
Thuốc lá
:thuocla:
:longlanh:
Long lanh
:longlanh:
:he:
He
:he:
:gomo:
Gõ mõ
:gomo:
:help:
Help
:help:
:iu:
Iu
:iu:
:vetay:
Tự kỷ
:vetay:
:cool:
Cool
:cool:
:vai:
Vãi
:vai:
:ghe:
Ghê nha
:ghe:
:troi:
Trời ơi
:troi:
:ha:
Hả
:ha:
:nhochua:
Nhớ chưa
:nhochua:
:vui:
Vui
:vui:
:mo:
:mo:
:omg:
OMG
:omg:
:wow:
Wow
:wow:
:choang:
Choáng
:choang:
:hero:
Hero
:hero:
:the:
Thẻ đỏ
:the:
:sut:
Sút
:sut:
:huyt:
Huýt
:huyt:
:x:
X
:x:
:duocday:
Được đấy
:duocday:
:hohoho:
Hohoho
:hohoho:
:ngai:
Ngại
:ngai:
:chiu:
Chịu
:chiu:
:ucvai:
Ức vãi
:ucvai:
:?:
?
:?:
:ngon:
Ngon
:ngon:
:maumui:
Máu mũi
:maumui:
:tuky:
Tự kỷ
:tuky:
:dead:
Dead
:dead:
:non:
Nôn
:non:
:noqua:
No quá
:noqua:
:hi:
Hi
:hi:
:tungtang:
Tung tăng
:tungtang:
:mui:
Ngoáy mũi
:mui:
:duaday:
Đưa đây
:duaday:
Yoyo
:think:
Think
:think:
:phao:
Phao
:phao:
:dien:
Điên đầu
:dien:
:tim:
Tìm
:tim:
:xem:
Xem nào
:xem:
:conan:
Conan
:conan:
:thua:
Chịu thua
:thua:
:thang:
Thăng
:thang:
:khu:
Khụ khụ
:khu:
:phi:
Xông phi
:phi:
:ngo:
Gặm ngô
:ngo:
:chup:
Chụp ảnh
:chup:
:lau:
Lâu vãi
:lau:
:nghi:
Nghi ngờ
:nghi:
:nono:
No no
:nono:
:xit:
Xịt máu
:xit:
:so:
Sợ
:so:
:lienhoan:
Liên hoàn
:lienhoan:
:ngoan:
Ngoan
:ngoan:
:dite:
Đi tè
:dite:
:mach:
Mách lẻo
:mach:
:tien:
Ôi tiền
:tien:
:di:
Đi thôi
:di:
:bom:
Quăng bom
:bom:
:cute:
Cute
:cute:
:nong:
Nóng
:nong:
:ta:
Ta đây
:ta:
:phew:
Phew
:phew:
:hawaii:
Hawaii
:hawaii:
:xe:
Xe máy
:xe:
:hat:
Hát
:hat:
:xhd:
XHĐ
:xhd:
:vuot:
Vuốt
:vuot:
:hoanho:
Hoan hô
:hoanho:
:chuan:
Chuẩn cmnr
:chuan:
:vl:
VL
:vl:
:gai:
Gãi mông
:gai:
:nana:
Nana
:nana:
:cham:
Chấm chấm
:cham:
:tuithan:
Tủi thân
:tuithan:
:no:
No no
:no:
:yeu:
Yêu
:yeu:
:leu:
Lêu lêu
:leu:
:yahu:
Yahu
:yahu:
:anva:
Ăn vạ
:anva:
:noen:
Noen
:noen:
:like:
Like
:like:
Baby Soldier
:cat:
Cắt
:cat:
:khoc:
Khóc
:khoc:
:hoho:
Hô hô
:hoho:
:ngoaymui:
Ngoáy mũi
:ngoaymui:
:bumbum:
Bùm bùm
:bumbum:
:thoi:
Thối
:thoi:
:haha:
Ha ha
:haha:
:xiga:
Xì gà
:xiga:
:lay:
Lạy
:lay:
:ngap:
Ngáp
:ngap:
:f:
Fúck
:f:
:com:
Cơm
:com:
:bye:
Bye
:bye:
:tam:
Tắm
:tam:
:doiem:
Đợi em
:doiem:
:giet:
Giết
:giet:
:beo:
Bẹo má
:beo:
:kara:
Kara
:kara:
:lac:
Lắc
:lac:
:nhac:
Nghe nhạc
:nhac:
:say:
Say
:say:
:kochiu:
Ko chịu
:kochiu:
:ban:
Bắn
:ban:
:luom:
Lườm
:luom:
:colen:
Cố lên
:colen:
Top