Smilies

Image Title Text
:(( :(( :((
:)) :)) :))
:D :D :D
=)) =)) =))
Aaa Aaa :aaa:
Bắt tay Bắt tay :battay:
Chọc Chọc :choc:
Cười đểu Cười đểu :cuoideu:
Cút Cút :cut:
Đả đảo Đả đảo :dadao:
Tức quá Tức quá :tucqua:
Mếu Mếu :meu:
Ngon ăn Ngon ăn :ngonan:
Nhìn kìa Nhìn kìa :nhinkia:
Nhớ đấy Nhớ đấy :nhoday:
Yêu rồi Yêu rồi :yeuroi:
Vả Vả :va:
Vô cảm Vô cảm :vocam:
Vỗ tay Vỗ tay :votay:
Siu Siu :siu:
Đập đầu Đập đầu :dapdau:
Nhai Nhai :nhai:
Đâm Đâm :dam:
Lả lướt Lả lướt :laluot:
Xoáy Xoáy :xoay:
Nhạc Nhạc :nghenhac:
Quyết tâm Quyết tâm :quyettam:
Ngủ Ngủ :ngu:
Bóp cổ Bóp cổ :bop:
Số 1 Số 1 :so1:
Thuốc lá Thuốc lá :thuocla:
Long lanh Long lanh :longlanh:
He He :he:
Gõ mõ Gõ mõ :gomo:
Help Help :help:
Iu Iu :iu:
Tự kỷ Tự kỷ :vetay:
Cool Cool :cool:
Vãi Vãi :vai:
Ghê nha Ghê nha :ghe:
Trời ơi Trời ơi :troi:
Hả Hả :ha:
Nhớ chưa Nhớ chưa :nhochua:
Vui Vui :vui:
Mơ :mo:
OMG OMG :omg:
Wow Wow :wow:
Choáng Choáng :choang:
Hero Hero :hero:
Thẻ đỏ Thẻ đỏ :the:
Sút Sút :sut:
Huýt Huýt :huyt:
X X :x:
Được đấy Được đấy :duocday:
Hohoho Hohoho :hohoho:
Ngại Ngại :ngai:
Chịu Chịu :chiu:
Ức vãi Ức vãi :ucvai:
? ? :?:
Ngon Ngon :ngon:
Máu mũi Máu mũi :maumui:
Tự kỷ Tự kỷ :tuky:
Dead Dead :dead:
Nôn Nôn :non:
No quá No quá :noqua:
Hi Hi :hi:
Tung tăng Tung tăng :tungtang:
Ngoáy mũi Ngoáy mũi :mui:
Đưa đây Đưa đây :duaday:
Think Think :think:
Phao Phao :phao:
Điên đầu Điên đầu :dien:
Tìm Tìm :tim:
Xem nào Xem nào :xem:
Conan Conan :conan:
Chịu thua Chịu thua :thua:
Thăng Thăng :thang:
Khụ khụ Khụ khụ :khu:
Xông phi Xông phi :phi:
Gặm ngô Gặm ngô :ngo:
Chụp ảnh Chụp ảnh :chup:
Lâu vãi Lâu vãi :lau:
Nghi ngờ Nghi ngờ :nghi:
No no No no :nono:
Xịt máu Xịt máu :xit:
Sợ Sợ :so:
Liên hoàn Liên hoàn :lienhoan:
Ngoan Ngoan :ngoan:
Đi tè Đi tè :dite:
Mách lẻo Mách lẻo :mach:
Ôi tiền Ôi tiền :tien:
Đi thôi Đi thôi :di:
Quăng bom Quăng bom :bom:
Cute Cute :cute:
Nóng Nóng :nong:
Ta đây Ta đây :ta:
Phew Phew :phew:
Hawaii Hawaii :hawaii:
Xe máy Xe máy :xe:
Hát Hát :hat:
XHĐ XHĐ :xhd:
Vuốt Vuốt :vuot:
Hoan hô Hoan hô :hoanho:
Chuẩn cmnr Chuẩn cmnr :chuan:
VL VL :vl:
Gãi mông Gãi mông :gai:
Nana Nana :nana:
Chấm chấm Chấm chấm :cham:
Tủi thân Tủi thân :tuithan:
No no No no :no:
Yêu Yêu :yeu:
Lêu lêu Lêu lêu :leu:
Yahu Yahu :yahu:
Ăn vạ Ăn vạ :anva:
Noen Noen :noen:
Like Like :like:
Cắt Cắt :cat:
Khóc Khóc :khoc:
Hô hô Hô hô :hoho:
Ngoáy mũi Ngoáy mũi :ngoaymui:
Bùm bùm Bùm bùm :bumbum:
Thối Thối :thoi:
Ha ha Ha ha :haha:
Xì gà Xì gà :xiga:
Lạy Lạy :lay:
Ngáp Ngáp :ngap:
Fúck Fúck :f:
Cơm Cơm :com:
Bye Bye :bye:
Tắm Tắm :tam:
Đợi em Đợi em :doiem:
Giết Giết :giet:
Bẹo má Bẹo má :beo:
Kara Kara :kara:
Lắc Lắc :lac:
Nghe nhạc Nghe nhạc :nhac:
Say Say :say:
Ko chịu Ko chịu :kochiu:
Bắn Bắn :ban:
Lườm Lườm :luom:
Cố lên Cố lên :colen: